Polityka prywatności Poniżej przedstawiamy zasady przetwarzania danych osobowych, jak również wykorzystywania plików cookies. Znajdują się tu również informacje o innych technologiach śledzących, w związku z istnieniem i funkcjonowaniem strony https://www.sklepmlodegochemika.pl/index.php Administratorem strony jest Joanna Materowska, prowadząca działalność gospodarczą: Joanna Materowska ChemicAl World z siedzibą w Sękowej, adres: Sękowa 347, 38-307 Sękowa, adres do doręczeń: ul. Feliksa Konecznego 4/12u, 31-216 Kraków, NIP 7382155709 REGON 381283942, Spis treści niniejszego dokumentu: Informacja o administratorze Twoich danych osobowych. Kto jest osobą kontaktową w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych? Jakie dane posiadamy na Twój temat? W jaki sposób zdobywamy Twoje dane osobowe? Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe? Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe? Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych? Czy Twoje dane osobowe są przekazywane do innych państw lub organizacji międzynarodowych? Profilowanie- czy z niego korzystamy? Czy podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany na podstawie Twoich danych osobowych? Jakie przysługują Ci uprawnienia w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych? Czym są pliki cookies i czy z nich korzystamy? Jakie mamy podstawy do korzystania z plików cookies? Czy możesz wyłączyć pliki cookies? W jakich celach wykorzystywane są przez nas pliki cookies własne? Jakie pliki cookies podmiotów trzecich są wykorzystywane? Czy śledzimy Twoje zachowania, które podejmujesz w ramach naszej strony? Czy są kierowane do Ciebie przez nas targetowane reklamy? W jaki sposób masz możliwość zarządzania swoją prywatnością? Co to są logi serwera? Podsumowanie Administratorem Twoich danych osobowych jest Joanna Materowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Joanna Materowska ChemicAl World z siedzibą w Sękowej, adres: Sękowa 347, 38-307 Sękowa, adres do doręczeń: ul. Feliksa Konecznego 4/12u, 31-216 Kraków, NIP 7382155709 REGON 381283942, Zgodnie z art. 37 RODO wdrożenie inspektora ochrony danych osobowych w naszej firmie nie jest obowiązkowe. Z tego względu administrator Twoich danych osobowych w naszej organizacji to jednocześnie osoba, z którą możesz się kontaktować w tej sprawie. W sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych, plików cookies oraz innych technologii śledzących i prywatności możesz kontaktować się pod adresem e-mail: biuro@chemical-world.pl Dane, które możemy przetwarzać, różnią się w zależności od celu i potrzeby. Poszczególne cele i sposób przetwarzania Twoich danych zostały szczegółowo określone w dalszej części niniejszego dokumentu. Możemy przetwarzać następujące dane: adres zamieszkania numer telefonu adres prowadzonej działalności gospodarczej numer NIP imię i nazwisko adres e-mail źródło, z jakiego przechodzisz do naszej strony numer rachunku bankowego Twoje zainteresowania, określone na podstawie aktywności, jaką wykazujesz w sieci wizerunek (zdjęcie profilowe) adres IP Twoja przybliżona lokalizacja, ograniczona do miejscowości przejścia między podstronami dane i informacje przesłane do naszej organizacji w korespondencji mailowej szczegóły dotyczące złożonych zamówień informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz oglądane podstrony czas spędzony na stronie Twój przedział wiekowy Twoja płeć Większość Twoich danych osobowych, które zdobywamy i posiadamy na Twój temat zdobywamy podczas procesu dokonywania zakupu w naszym sklepie internetowym. Oto sytuacje, w których sam podajesz nam Twoje dane: rejestracja konta użytkownika złożenie zwrotu lub reklamacji zamówienia odstąpienie od umowy dodanie komentarza lub opinii o produkcie złożenie zamówienia skontaktowanie się z naszą firmą zapisanie się do newslettera Część danych na naszej stronie jest również gromadzona automatycznie przez narzędzia, których używamy: Twój adres IP zbierany jest przez mechanizm strony i systemu newsletterowego; jeśli oglądałeś produkty w naszym sklepie lub złożyłeś zamówienia, również niedokończone, mechanizm naszej strony gromadzi informacje na ten temat; nasz system newsletterowy zbiera informacje o Twojej aktywności dotyczącej treści przesyłanych do Ciebie w ramach naszego newslettera, np. otwarcie przesłanego linku; Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, które są przez nas zbierane. Ważne jest dla nas to, aby nasi pracownicy i wszystkie osoby, które mają dostęp do Twoich danych osobowych były do tego uprawnione i odpowiednio przeszkolone. Na bieżąco szkolimy się i dowiadujemy o stanie naszego zaplecza technicznego, aby minimalizować ryzyko niewłaściwego wykorzystania Twoich danych, oraz aby przetwarzać je w sposób bezpieczny i zrozumiały dla Ciebie. W naszej firmie zostały wprowadzone niezbędne środki ostrożności, by jak najlepiej chronić Twoje dane osobowe. Gdybyś miał jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: biuro@chemical-world.pl. W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe Jest kilka celi, w których przetwarzamy Twoje dane osobowe. Poniżej wymieniliśmy te cele, a w kolejnych punktach zostały one szerzej omówione i wyjaśnione. obsługa zamówienia, które składasz na naszej stronie- art. 6 ust. 1 lit. b RODO obsługa korespondencji między Tobą a naszą firmą poprzez stronę internetową- art. 6 ust. 1 lit. f RODO marketing własny- art. 6 ust. 1 lit. f RODO rejestracja konta użytkownika i utrzymywanie konta użytkownika- art. 6 ust. 1 lit. b RODO obsługa reklamacji lub odstąpienia od umowy- art. 6 ust. 1 lit. f RODO wysyłka newslettera- art. 6 ust. 1 lit. a RODO realizowanie obowiązków księgowych lub podatkowych (np. wystawienie faktury za zakupione produkty)- art. 6 ust. 1 lit. c RODO tworzenie archiwum, w celach ewentualnego rozstrzygania sporów, reklamacji, ustalenia roszczeń i ich dochodzenia, oraz w celu indentyfikacji klientów powracających- art. 6 ust. 1 lit. f RODO optymalizacja, tworzenie statystyk, analiza- art. 6 ust. 1 lit. f RODO Zakładając konto w naszym sklepie internetowym, podajesz nam dane dobrowolnie, ale są one niezbędne do założenia konta. Konieczne do założenia konta jest podanie adresu e-mail oraz hasła. W ramach dalszego edytowania danych możesz nam podać inne informacje, które będziemy wykorzystywać w celu realizacji zamówień, składanych przez Ciebie. Takie dane to: imię i nazwisko, adres e-mail, adres miejsca Twojego zamieszkania lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej, numer NIP, a także numer telefonu. Oprócz tego, system, który wykorzystujemy do rejestracji kont użytkowników zbiera dane na temat adresu IP, z którego korzystałeś zakładając konto użytkownika. W każdej chwili możesz modyfikować informacje i dane osobowe, które podałeś przy zakładaniu konta. Dane, które przekazujesz nam w związku z zakładaniem konta w naszym sklepie internetowym, przetwarzamy i przechowujemy w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną na Twoją rzecz. Usługa ta polega na zapewnieniu Ci możliwości korzystania z założonego konta użytkownika. Usługa ta jest na podstawie zasad opisanych w regulaminie, oznacza to, że w zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane podstawą prawną do ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Twoje dane osobowe przechowywane są przez nas tylko przec okres funkcjonowania Twojego konta w naszym sklepie. Decyzja o usunięciu przez Ciebie konta w naszym sklepie może być podjęta w każdej chwili. Możesz usunąć konto, lecz nie spowoduje to usunięcia z naszej bazy danych zamówień usunięcia Twoich zamówień, złożonych przez Ciebie z wykorzystaniem Twojego konta. Dane o Twoich zamówieniach przechowywane będą w naszym archiwum przez cały czas istnienia strony, ze względu na zapewnienie naszej firmie możliwości zidentyfikowania klienta powracającego, odtworzenia historii przyznanych mu rabatów czy historii zakupowej. Stanowi to nasz uzasadniony prawnie interes, o czym mowa jest w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Obsługa zamówienia- kiedy składasz zamówienie w naszym sklepie, konieczne do jego realizacji są niektóre dane osobowe. Ich rodzaj zależy od rodzajów składanego zamówienia. Jeśli zamawiasz w naszym sklepie produkty fizyczne, musimy poznać dane adresowe, dotyczące adresu, pod który ma zostać wysłane zamówienie. Jeśli do zamówienia ma być wystawiona faktura VAT, musisz dodatkowo podać NIP, oraz adres, pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza. Podanie tych danych jest czynnością dobrowolną, ale konieczną do prawidłowego złożenia i obsługi zamówienia. W przypadku zamówień elektronicznych do prawidłowej realizacji zamówienia jest podanie adresu e-mail, na który mają zostać udostępnione pliki. Aby nasz sklep internetowy działał prawidłowo, każde zamówienie jest zapisywane w naszej bazie. Oprócz Twoich danych osobowych do zamówienia są także przypisane inne dane: wybrany przez Ciebie sposób zapłaty za zamówienie, termin dokonania płatności, wybrany przez Ciebie sposób dostawy zamówionych produktów. Dane, które gromadzimy podczas składania zamówienia, są niezbędne do kilku rzeczy. Jedną z nich jest wykonanie umowy zawartej poprzez złożenie zamówienia (szczegóły zawarte w art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Kolejna rzecz to wystawienie faktury za złożone zamówienie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w związku z przepisami, które regulują wystawianie faktur). W związku z wystawianiem faktur za złożone zamówienia, konieczne jest uwzględnienie tych faktur w dokumentacji księgowej oraz realizacja niezbędnych obowiązków podatkowych i księgowych ( również art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Kolejnym celem jest cel archiwalny, jak już wspomnieliśmy. Dane związane z tym celem gromadzone są na potrzeby zachowania archiwum zamówień i transakcji, np. jeśli zaszłaby potrzeba obrony, ustalenia roszczeń, a także identyfikowania klienta powracającego, co stanowi prawnie uzasadniony interes naszej firmy ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Wymienione dane, które gromadzimy, przetwarzane są przez czas niezbędny do realizacji złożonego/ych przez Ciebie zamówienia/ń, jak również do terminu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy zawartej ze względu na złożenie zamówienia. Po upływie tego czasu Twoje dane mogą być nadal przez nas przetwarzane ze względu na konieczność ewentualnej obrony, identyfikowania klienta powracającego lub ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń. Możemy również przechowywać i przetwarzać Twoje dane ze względu na obowiązek przechowywania dokumentacji księgowej, nałożony przez przepisy prawa. Te dane przechowujemy przez okres czasu nałożony przez przepisy prawa. Reklamacje i odstąpienia od umowy. Jeśli chcesz złożyć reklamację produktów zamówionych w naszym sklepie internetowym, lub odstąpić od zawartej umowy przekazujesz nam dane osobowe, zawarte w treści złożonej reklamacji lub w treści złożonego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zawarte w treści złożonej reklamacji lub oświadczenia o odstąpienia od umowy dane osobowe to : imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer rachunku bankowego, numer telefonu. Podanie tych danych jest dobrowolne ale konieczne do prawidłowego złożenia reklamacji lub złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Dane, które przekazujesz nam podczas składania reklamacji lub podczas składania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wykorzystujemy w celu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej albo procedury odstąpienia od umowy. Następnie dane te są wykorzystywane w celach archiwalnych. Stanowi to nasz prawnie uzasadniony interes ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO ). Twoje dane, niezbędne do przeprowadzenia procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy będą przez nas przetrzymywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia tych procedur. Dokumenty reklamacyjne będą przez nas przechowywane, aż do upłynięcia terminu uprawnień z rękojmi. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy przechowywać będziemy razem z dokumentacją księgową przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa. Newsletter Zapisując się do newslettera na naszej stronie- podajesz nam swój adres e-mail, oraz imię i nazwisko, jeśli jest zawarte w adresie e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne ale konieczne do tego, aby zapisać się do newslettera. System, którego używamy do obsługiwania newslettera zbiera i zapisuje Twój adres IP, z którego korzystałeś podczas zapisania się do newslettera. System ten określa przybliżoną lokalizację. Dane, które przekazujesz nam w celu zapisania się do newslettera, są przez nas wykorzystywane do przesyłania Ci naszego newslettera. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych jest Twoja zgoda, ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO) którą wyrażasz podczas zapisu do newslettera. W sprawie danych, których nam nie podajesz, a są zbierane automatycznie przez nasz mechanizm mailingowy, opieramy się na naszym prawnie uzasadnionym interesie ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na analizowaniu zachowań subskrybentów naszego newslettera, które ma na celu optymalizację działań mailingowych i marketingowych. W każdej chwili możesz podjąć decyzję o rezygnacji z newslettera, kontaktując się z nami. Pomimo Twojej decyzji o rezygnacji z newslettera, będziemy nadal przechowywać Twoje dane w celu identyfikowania subskrybenta powracającego oraz w celu obrony ewentualnych roszczeń, które mogą być związane z przesyłaniem Ci naszego newslettera. W szczególności chodzi tutaj o ewentualną potrzebę wykazania faktu, iż wyraziłeś zgodę na otrzymywanie od nas newslettera oraz decyzji o wycofaniu tej zgody. Stanowi to prawnie uzasadniony interes naszej firmy, o którym mowa jest w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli potrzebujesz dokonać modyfikacji danych, które podałeś ze względu na chęć otrzymywania newslettera, możesz tego dokonać w każdej chwili, kontaktując się z nami. Obsługa korespondencji Kiedy kontaktujesz się z nami, podajesz nam swoje dane, zawarte w treści przesyłanej lub wymienianej między nami korespondencji. W szczególności są to imię i nazwisko oraz adres e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne ale konieczne do nawiązania z nami kontaktu. Jeśli chodzi o obsługę korespondencji, przetwarzamy Twoje dane w celu kontaktu z Tobą. Podstawą przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO i stanowi to nasz prawnie uzasadniony interes. Po zakończeniu korespondencji naszą podstawą prawną przetwarzania danych jest usprawiedliwiony cel w postaci archwizowania korespondencji, w celu zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Treść wymienianej przez nas korespondencji będzie mogła podlegać archiwizacji, ale nie jesteśmy w stanie dokładnie określić kiedy będzie usunięta. Masz prawo do tego, aby domagać się przedstawienia historii korespondencji, którą z nami prowadziłeś, jeśli taka korespondencja podlegała archiwizacji. Masz prawo również domagać się usunięcia prowadzonej z nami korespondencji, chyba, że archiwizacja tej korespondencji jest uzasadniona ze względu na nasze nadrzędne potrzeby, takie jak potrzeba obrony przed Twoimi ewentualnymi roszczeniami. Obowiązki podatkowe i księgowe Naszym obowiązkiem jest wystawienie faktury za produkty, które zakupiłeś w naszym sklepie. Takie faktury wchodzą w skład dokumentacji księgowej, którą przechowujemy przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa. Twoje dane są przetwarzane w celu prawidłowego zrealizowania obowiązków podatkowych i księgowych, które na nas ciążą (art. 6 ust. 1 lit. c RODO- w związku z przepisami, które regulują kwestie obowiązków księgowych i podatkowych). Archiwum W powyższych, szczegółowych opisach celów, dla których przetwarzamy Twoje dane, podaliśmy terminy przechowywania Twoich danych osobowych. Terminy te, w większości przypadków związane są z archiwizacją przez nas określonych powyżej danych na potrzeby zapewnienia sobie możliwości udowodnienia i wykazania w przyszłości określonych faktów; odtworzenia przebiegu naszej współpracy z Tobą jako klientem; wymienionej między nami korespondencji; dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń. Wymienione fakty opieramy na naszym prawnie uzasadnionym interesie, który omówiony jest w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Marketing własny W ramach systemu działania naszej strony korzystamy z mechanizmu odzyskiwania porzuconych koszyków. Jeśli rozpoczniesz proces składania zamówienia, ale go nie ukończysz, system naszej strony odnotuje ten fakt, abyśmy mogli podjąć działania, które skłonią Cię do finalizacji Twojego zamówienia, jak np. wysłanie do Ciebie wiadomości e-mail, w której zawrzemy zachętę do sfinalizowania niedokończonego zamówienia. Inną możliwością jest wyświetlanie Ci targetowanych reklam podczas korzystania przez Ciebie z Internetu. Nasza strona może również zbierać informacje o Twojej aktywności i na tej podstawie będą Ci wyświetlane reklamy targetowane podczas przeglądania przez Ciebie Internetu. Takie dane nie mają charakteru danych osobowych, jeśli nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem. Dopiero fakt powiązania tych aktywności z Twoim kontem użytkownika i zawartymi w nim danymi osobowymi sprawia, że nabierają one charakteru danych osobowych. Działania, które opisaliśmy powyżej, realizujemy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, który polega na marketingu własnych produktów. Podstawa prawna tego interesu opisana jest w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Optymalizacja, tworzenie statystyk, analiza Nasza strona zbiera informacje na temat zachowania użytkowników w momencie przeglądania naszej strony internetowej. Takie informacje to przykładowo: informacja na temat kliknięcia w linki, przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami, czas spędzany na określonych podstronach. Informacje te mogą być poddawane optymalizacji naszych stron pod kątem doświadczenia użytkownika, skuteczności naszych reklam i konwersji. Najczęściej te dane nie mają charakteru danych osobowych, jeśli nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem. Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, możemy zestawić te informacje z innymi Twoimi danymi, które zostały zgromadzone w Twoim koncie użytkownika. Działania, które opisaliśmy powyżej, realizujemy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, który polega na optymalizacji naszych stron internetowych. Podstawa prawna tego interesu opisana jest w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe W poprzednich, wyżej opisanych podpunktach opisaliśmy szczegółowo czas przetwarzania Twoich danych osobowych, który może nieco się różnić, w zależności od celu ich wykorzystywania. Dokładne informacje możesz odnaleźć w podpunktach poświęconych konkretnym celom, a w przypadku wątpliwości- skontaktuj się z nami. 8. Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych? Jak większość przedsiębiorców, korzystamy z usług świadczonych przez podmioty trzecie. Część z tych usług jest powiązana z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Zewnętrzni usługodawcy, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe, czyli wspomniane podmioty trzecie to: dostawca serwera, na którym znajduje się nasza strona, który przechowuje dane na serwerze; dostawca usługi w postaci chmury obliczeniowej, na której przechowujemy kopie zapasowe, które mogą zawierać Twoje dane osobowe; dostawca systemu do mailingu, w przypadku jeśli jesteś subskrybentem naszego newslettera; dostawca naszego systemu do fakturowania, w którym przechowywane są Twoje dane, niezbędne do wystawienia faktury; biuro rachunkowe, które przetwarza Twoje dane, zawarte w wystawionych dla Ciebie fakturach; firmy kurierskie, które, dostarczając Twoje zamówienie, posiadają dane niezbędne do prawidłowej realizacji i dostarczenia zamówienia; kancelaria prawna, która ma dostęp do danych osobowych, jeśli świadczy pomoc prawną na naszą rzecz i jeśli do tego świadczenia pomocy niezbędny jest dostęp do danych osobowych; pozostali podwykonawcy i pracownicy naszej firmy, którzy uzyskują dostęp do danych osobowych, jeśli zakres ich działania wymaga dostępu do takich danych. Twoje dane osobowe, które posiadamy, mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych w celu realizowania obowiązków księgowo- podatkowo- rozliczeniowych. Uszczegóławiając- chodzi tutaj o wszelkiego rodzaju sprawozdania, deklaracje, raporty oraz innego rodzaju dokumenty księgowe, w których zawarte są Twoje dane osobowe. Jeśli zajdzie taka konieczność, możemy udostępnić Twoje dane osobowe organom, instytucjom lub podmiotom, które są uprawnione do uzyskiwania dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawnych. Chodzi tutaj o służby policyjne, służby bezpieczeństwa, prokuratury i sądy. 9. Czy Twoje dane są przekazywane do innych państw lub organizacji międzynarodowych? Część z operacji, które wykonujemy podczas przetwarzania Twoich danych osobowych może wiązać się z przekazywaniem tych danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Przekazujemy Twoje dane osobowe do państw trzecich, ponieważ korzystamy z narzędzi, które przechowują przekazywane przez nas dane osobowe na serwerach, które są zlokalizowane w państwach trzecich, w większości przypadków chodzi tutaj o Stany Zjednoczone. Dostawcy wspomnianych narzędzi zapewniają odpowiedni poziom ochrony, ponieważ stosują mechanizmy zgodności ustalone przez RODO, szczególnie poprzez obecność w programie Privacy Shield albo korzystanie ze standardowych klauzul umownych. Przechowywanie danych osobowych na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich zachodzi, ponieważ korzystamy z narzędzi: usługi Google, ponieważ korzystamy z pakietu G - suite, których dostawca to Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland- w zakresie wszystkich danych, które będą przetwarzane w ramach usługi Google, chodzi tutaj też o te dane, które są zawarte w plikach, które podlegają synchronizacji z Google Drive; Tak jak wspomnieliśmy, narzędzia z których korzystamy zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Podajemy link, pod którym możesz się zapoznać się z informacjami, jak Google przetwarza Twoje dane osobowe: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI W tym miejscu chcemy również dodać, że korzystamy z zewnętrznych narzędzi, które mogą zbierać anonimowe informacje na Twój temat. Dostawcy tych narzędzi często do przetwarzania i przechowywania zgromadzonych danych osobowych serwery, które są zlokalizowane w różnych miejscach na terenie całego świata. 10. Profilowanie- czy z niego korzystamy? Czy podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany na podstawie Twoich danych osobowych? W tym miejscu chcielibyśmy Cię poinformować, że podejmujemy decyzji wobec Ciebie, które opierałyby się o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie, które mogłyby wywołać wobec Ciebie skutki prawne lub w wpływałyby na Ciebie w istotny sposób, podobny do skutków prawnych. Korzystamy z narzędzi, które w zależności od informacji zebranych w ramach mechanizmów śledzących, mogą podejmować określone działania. Nie różnicują one jednak Twojej sytuacji jako klienta oraz nie wpływają na warunki umowy, którą z nami zawierasz. Rozwijając temat korzystania z narzędzi- możemy kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy, które będą oparte o działania podejmowane przez Ciebie na naszej stronie. Możemy też podpowiadać Ci, jakie produkty na naszej stronie mogłyby Cię zainteresować, dokładnie mówiąc, jest to reklama behawioralna. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o reklamie behawioralnej, szczególnie jeśli chodzi o kwestie związane z prywatnością i ochroną danych osobowych, podajemy link, pod któym możesz znaleźć te informacje. Znajdziesz tam również informacje jak zarządzać ustawieniami, jeśli chodzi o reklamę behawioralną: https://www.youronlinechoices.com/. W ramach narzędzi, których używamy nie mamy dostępu do informacji, które pozwalałyby na Twoją identyfikację. Te informacje to m.in.: informacje o tym, z jakiej przeglądarki internetowej oraz z jakiego systemu operacyjnego korzystasz; oglądane przez Ciebie podstrony; czas, jaki spędzasz na naszej stronie; przejścia, pomiędzy oglądanymi podstronami; źródło, z którego przeszedłeś na naszą stronę; przedział wiekowy, w którym się znajdujesz; Twoja płeć; przybliżona lokalizacja, w jakiej się znajdujesz, ograniczona do miejscowości; Twoje zainteresowania, które są określone na podstawie Twojej aktywności w sieci. Informacje, które opisaliśmy, nie są zestawiane z Twoimi danymi osobowymi, zebranymi w naszych bazach. Te informacje są anonimowe i nie możemy przez nie dokonać Twojej identyfikacji. Te informacje również są przechowywane na serwerach dostawców narzędzi, z których korzystamy, a serwery te mogą być zlokalizowane na całym świecie. Wyjątkiem od anonimowości tych informacji, jest sytuacja, w której posiadasz u nas konto użytkownika. W takiej sytuacji wyżej wymienione informacje mogą być powiązane z Twoim kontem użytkownika i z danymi w nim zapisanymi. Mimo tego, nadal nie podejmujemy, wykorzystując te informacje, decyzji wobec Ciebie, opartych tylko na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowania, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne, lub wpływałyby na Ciebie w znacznym stopniu. W naszym odczuciu, działania polegające na kierowaniu do Ciebie reklam, które zależą od Twojej aktywności na naszej stronie, oraz podejmowanie działań, mających na celu optymalizację naszych działań i reklam, nie wpływają na Ciebie w istotny sposób. W tym zakresie opieramy się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, który omówiony jest w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 11. Jakie przysługują Ci uprawnienia w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych? Ustawa o RODO przekazuje Ci następujące uprawnienia, związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych: prawo do dostępu do swoich danych i do otrzymania ich kopii; prawo do poprawiania (dokonywania sprostowania) swoich danych; prawo żądać, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe (jeśli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane) prawo do ograniczenia (jeśli uważasz, że mamy nieprawidłowe dane, lub bezpodstawnie przetwarzamy Twoje dane, masz prawo do ograniczenia ich przetwarzania lub do przetwarzania ich w takim zakresie, jaki z Tobą uzgodnimy) prawo do wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; jeśli wnosisz sprzeciw, powinieneś wskazać wyjątkową sytuację, która w Twojej ocenie uzasadnia zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, które jest objęte sprzeciwem; w takiej sytuacji przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach objętych sprzeciwem, jeżeli nie wykażemy, że podstawy do przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas są nadrzędne wobec Twoich praw lub, że musimy przetwarzać Twoje dane, ponieważ jest to niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń) prawo do przenoszenia danych ( masz prawo do tego, aby otrzymać od nas powszechnie używanym i ustrukturyzowanym formacie, który będzie się nadawał do odczytu maszynowego, Twoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, na podstawie Twojej zgody lub zawartej między nami umowy; możesz zlecić nam przesłanie ich innemu podmiotowi bezpośrednio) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych ( jeżeli taka zgoda była wcześniej przez Ciebie wyrażona) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ( jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy Twoje dane w sposób niezgodny z prawem; organem nadzorczym, do którego możesz wnieść skargę jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo inny właściwy organ nadzorczy) Wszelkie zasady, które związane są z opisanymi uprawnieniami, są szczegółowo opisane i omówione w art. 16- 21 RODO. Jeżeli chcesz, zapoznaj się z tymi przepisami. Chcielibyśmy Cię również poinformować, że wymienione przez nas uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą Ci przysługiwać w każdym przypadku, tj. w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Jedynym opisanym powyżej prawem, które przysługuje Ci zawsze i w każdym przypadku, jest możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ), jeśli uznasz, że dopuściliśmy się naruszenia prawa o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych podczas przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz się również do nas zwrócić z żądaniem, abyśmy udostępnili Ci informacje o tym, jakie dane posiadamy na Twój temat, oraz w jaki sposób je przetwarzamy. W takim celu wyślij wiadomość na adres: biuro@chemical-world.pl . Mimo, iż zrobiliśmy wszystko co w naszej mocy, żeby wystarczająco opisać informacje, które mogą Cię interesować w naszej Polityce Prywatności, rozumiemy, że możesz mieć pytania i wątpliwości, dlatego jeśli tylko takie się pojawią- zapraszamy do kontaktu. 12. Czym są pliki cookies i czy z nich korzystamy? Pliki cookies to informacje tekstowe niewielkich rozmiarów, które są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. tablet, telefon, komputer). Mogą one być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny ( są to cookies własne), lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (są to cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies zapisywane mogą być określone informacje, następnie wykorzystywane przez systemy teleinformatyczne, które mają do nich dostęp, w określonych celach. Nasza strona, korzysta z plików cookies. Niektóre z zapisanych plików cookies są kasowane po zakończeniu sesji w przeglądarce, tj. po zamknięciu sesji w przeglądarce. Są to tzw. pliki cookies sesyjne. Inne z plików cookies są zapisywane i zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym, umożliwiając nam rozpoznanie Twojej przeglądarki podczas kolejnego wejścia na naszą stronę. Te pliki to pliki cookies trwałe. Jeśli potrzebujesz dowiedzieć się więcej informacji, jak funkcjonują pliki cookies ogólnie, polecamy ten adres: https://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/ lub https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie . 13. Jakie mamy podstawy do korzystania z plików cookies? Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy pliki cookies są niezbędne i konieczne, abyśmy prawidłowo świadczyli usługi na Twoją rzecz drogą elektroniczną. Jeśli chodzi o Twoją zgodę na pliki cookies, zakładamy wariant, w którym taką zgodę wyrażasz poprzez ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzystasz, albo dodatkowego oprogramowania, które wspiera zarządaniem plików cookies. Zakładamy i przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na wszystkie pliki cookies, które stosujemy, a nie są blokowane przez Twoją przeglądarkę, albo dodatkowe oprogramowanie, z którego korzystasz. Chcemy Cię poinformować, że wyłączenie lub ograniczenie plików cookies może uniemożliwić Ci skorzystanie z niektórych funkcji, które są dostępne na naszej stronie. Może powodować równie trudności w korzystaniu z naszej strony. Dla przykładu, jeśli zablokujesz pliki cookies, które odnoszą się do wtyczek serwisów społecznościowych, przyciski oraz funkcje społecznościowe, które są na naszej stronie mogą być dla Ciebie niedostępne. 14. Czy możesz wyłączyć pliki cookies? Oczywiście, możesz wyłączyć pliki cookies, w ramach przeglądarki internetowej, z której korzystasz. Możesz blokować wybrane, albo wszystkie pliki cookies, możesz blokować pliki cookies wybranych witryn internetowych. Możesz również usuwać zapisane uprzednio pliki cookies, a także inne dane wtyczek i witryn. W przeglądarkach internetowych możesz również korzystać z trybu incognito, jeśli nie chcesz, aby informacje o stronach, które odwiedzasz, oraz informacje o plikach jakie pobierasz, zostały zapisane w historii pobierania i przeglądania. W takim przypadku (używania trybu incognito) pliki cookies są od razu usuwane po zamknięciu przeglądarki. W Internecie są również dostepne narzędzia, które pozwalają na kontrolę nad niektórymi z rodzajów plików cookies. Szczególnie chodzi tu o zarządzanie zbiorowe ustawieniami reklamy behawioralnej ( dla przykładu: https://optout.networkadvertising.org/?c=1 lub https://www.youronlinechoices.com/). 15. W jakich celach wykorzystywane są przez nas pliki cookies własne? Cookies własne są przez nas wykorzystywane do tego, aby mogły prawidłowo funkcjonować poszczególne mechanizmy strony, np. utrzymywanie sesji po zalogowaniu do konta, zapamiętywanie produktów ostatnio przeglądanych, lub produktów dodanych do koszyka. W cookies własnych przechowywana jest również informacja o zdefiniowanych przez Ciebie ustawieniach plików cookies, których dokonałeś z poziomu mechanizmów do zarządzania plikami cookies. Pliki cookies własne są przez nas wykorzystywane również do obsługiwania mechanizmu porzuconych koszyków. 16. Jakie pliki cookies podmiotów trzecich są wykorzystywane? W ramach działania naszej strony wykorzystywane są następujące pliki cookies stron trzecich: Google Analytics Google AdWords Facebook Custom Audiences Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest ( pliki cookies narzędzi społecznościowych) YouTube Google Analytics Nasza strona wykorzystuje narzędzie w postaci Google Analytics, którego dostawcą jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Realizujemy działania w tym zakresie, ponieważ leży to w naszym prawnie uzasadnionym interesie, który polega na tworzeniu statystyk oraz ich analizowaniu w celu optymalizowania naszych stron internetowych. Aby móc korzystać z Google Analytics, wdrożyliśmy w kodzie naszej strony kod śledzący Google Analytics. Ten kod wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC, które dotyczą usługi Google Analytics. W każdej chwili możesz zablokować ten kod, instalując dodatek do przeglądarki, który został udostępniony przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Narzędzie Google Analytics automatycznie zbiera informacje o sposobie w jaki korzystasz z naszej strony. W większości przypadków te zebrane informacje przekazywane są do serwerów Google, które mogą być zlokalizowane i przechowywane na całym świecie. Ponieważ anonimizujemy adres IP, Twój adres IP jest skracany, zanim będzie przekazany dalej. W wyjątkowych przypadkach adres ten może być przekazywany do Google i tam skracany. Zanonimizowany adres IP, który jest przekazywany przez Twoją przeglądarkę w ramach działania narzędzia Google Analytics, z zasady nie jest łączony z innymi danymi Google. W ramach Google Analytics nie gromadzimy informacji, które pozwalałby na Twoją identyfikację, dlatego gromadzone przez Google Analytics pozbawione są dla nas charakteru danych osobowych. Informacje, do jakich mamy dostęp w ramach działania narzędzia Google Analytics to szczególnie: informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz czas, który spędzasz na naszej stronie internetowej oraz jej podstronach podstrony, które oglądasz w ramach naszej strony przejścia między podstronami źródło, z którego dochodzisz do naszej strony Ponadto w ramach narzędzia Google Analytics korzystamy z Funkcji Reklamowych: raporty zainteresowań i demograficzne remarketing W ramach Funkcji Reklamowych także nie zbieramy danych osobowych. Informacje, do jakich mamy dostęp: Twoja płeć; przybliżona lokalizacja, w jakiej się znajdujesz, ograniczona do miejscowości przedział wieku, w którym się znajdujesz Twoje zainteresowania, które są określone na podstawie Twojej aktywności w sieci. Zarówno usługi Google Analytics, jak i Google Analytics 360 posiadają certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001, który jest jednym ze standardów najczęściej uznawanych na świecie. Poświadcza on spełnienie wymogów przez systemu, które obsługują Google Analytics i Google Analytics 360. Jeżeli potrzebujesz wiedzieć więcej o szczegółach związanych z wykorzystywaniem przez Google danych pochodzących z aplikacji i witryn, które korzystają z usług Google, polecamy link: https://policies.google.com/technologies/partner-sites Google AdWords Kolejnym narzędziem, z którego korzystamy, tym razem w celach remarketingowych, jest Google AdWords, obsługiwane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Realizujemy takie działania, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, który polega na marketingu i reklamie naszych usług lub produktów. Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, w Twoim urządzeniu automatycznie pozostawiany jest plik remarketing firmy Google, zbierający informacje na temat aktywności, jakiej dokonujesz na naszej stronie. Zgromadzone w ten sposób informacje pozwalają nam na wyświetlanie Ci reklam w sieci Google w zależności od tego, jak wygląda Twoje zachowanie na naszej stronie. Na przykład: jeśli wyświetlisz produkt na naszej stronie, informacja o tym odnotowana jest przez plik remarketing cookie. Sprawia to, że możemy skierować do Ciebie reklamę, która będzie dotyczyć tego produktu albo jakąkolwiek inną, która w naszym odczuciu będzie właściwa. Reklama ta może zostać Ci wyświetlona w ramach sieci Google, kiedy korzystasz z Internetu. My, korzystając z Google AdWords, nie zbieramy żadnych danych, które umożliwiłyby Twoją identyfikację. Zestawienie danych w taki sposób, że nabrałyby one charakteru danych osobowych mogłoby być dokonane przez Google. W tym zakresie nie ponosimy za to odpowiedzialności, ze względu na to, że Google realizuje takie działania na podstawie umowy, którą zawiera z Tobą jako użytkownikiem usług Google. My, jako firma, korzystając z Google AdWords, jesteśmy tylko w stanie zdefiniować grupy odbiorców, do których chcielibyśmy kierować nasze reklamy. Google na tej podstawie podejmuje decyzje o sposobie prezentacji Ci tej reklamy. Dalsze, ewentualne przetwarzanie informacji ma miejsce tylko w przypadku, jeżeli wyraziłeś wobec Google na łączenie historii przeglądania Internetu z Twoim kontem oraz wykorzystywanie informacji z Twojego konta Google do personalizacji reklam, które są Ci wyświetlane na stronach internetowych. W takim przypadku Google wykorzystuje Twoje dane, aby stworzyć i zdefiniować listy grup docelowych w celach remarketingu na różnych urządzeniach. Aby to zrobić, Google łączy tymczasowo zebrane informacje z innymi danymi, które posiada, aby utworzyć docelowe grupy. Jeśli otrzymywanie personalizowanych reklam Ci przeszkadza i chciałbyś to wyłączyć, możesz zarządzać takimi ustawieniami reklam bezpośrednio po stronie Google: https://adssettings.google.com/authenticated Facebook Custom Audiences W ramach systemu reklamowego Facebook Ads, który jest zapewniany przez Facebook Inc., 1601 S.California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA, korzystamy z funkcji, która nazywa się Niestandardowe Grupy Odbiorców. Korzystamy z niej w celu kierowania targetowanych reklam do określonych grup użytkowników. Realizujemy te działania, opierając się na naszym uzasadnionym prawnie interesie, który polega na marketingu naszych usług lub produktów. Aby móc kierować do Ciebie reklamy spersonalizowane pod kątem Twoich zachowań na naszej stronie, wdrożyliśmy w ramach naszej strony Pixel Facebooka, gromadzący automatycznie informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Informacje, zebrane w ten sposób, w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, czyli nie pozwalają nam na zidentyfikowanie Ciebie. W zależności od aktywności, jaką wykazujesz na naszych stronach możesz znaleźć się w określonej grupie odbiorców, ale nie identyfikujemy osób należących do takich grup. Chcielibyśmy Cię jednak poinformować, że Facebook ma możliwość łączyc zgromadzone informacje z innymi zgromadzonymi o Tobie informacjami w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu społecznościowego Facebook i może je wykorzystywać do własnych celów, również marketingowych. Te działania Facebooka nie są od nas zależne, a informacji o nich powinieneś szukać w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Możesz również zarządzać swoimi urządzeniami prywatności ze swojego konta na Facebooku. Narzędzia społecznościowe Na naszej stronie internetowej używamy wtyczek, przycisków, bądź innych narzędzi społecznościowych, które w niniejszym opisie będziemy łącznie nazywać “wtyczkami” . Są to wtyczki udostępniane przez serwisy takie jak: Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter. Kiedy wyświetlasz naszą stronę internetową, na której znajduje się wtyczka serwisu społecznościowego, z Twojej przeglądarki do administratora tego serwisu wysyłana jest wiadomość o takich odwiedzinach. Wtyczka jest elementem serwisu wbudowanym w naszą stronę, przeglądarka wysyła informacje dotyczącą żądania pobrania zawartości wybranego serwisu społecznościowego na naszą stronę. Wtyczki gromadzą różne dane na Twój temat: identyfikator użytkownika data i godzina, odwiedzana witryna i inne informacje, które dotyczą przeglądarki internetowej. Administratorzy tych serwisów, których wtyczki są wdrożone na naszej stronie, wykorzystują część zebranych informacji, żeby móc personalizować warunki oglądania naszej strony internetowej. Przykładowo, kiedy odwiedzasz stronę z przyciskiem “Lubię to”, administrator serwisu zbiera informację o tym, kim jesteś, aby móc pokazać Ci, którzy Twoi znajomi również lubią naszą stronę. Wtyczki serwisów społecznościowych zbierają i przekazują informacje do ich administratorów również wtedy, kiedy oglądasz naszą stronę i nie jesteś zalogowany do swojego konta w serwisie społecznościowym. W takiej sytuacji, przeglądarka wysyła ograniczony zestaw informacji. Jeśli jesteś zalogowany do wybranego serwisu społecznościowego, administrator tego serwisu może przyporządkować odwiedziny na naszej stronie internetowej do Twojego profilu w tym serwisie społecznościowym. Jeżeli chcesz uniknąć przyporządkowywania danych zgromadzonych w trakcie wizyty na naszej stronie internetowej bezpośrednio do Twojego profilu w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie wyloguj się z tego serwisu. Istnieje możliwość całkowitego uniemożliwienia załadowania na stronie wtyczek, jeśli są zastosowane odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki. Korzystanie z wybranych wtyczek może być powiązane z publikowaniem określonych informacji w ramach Twoich profili społecznościowych. Na przykład: jeśli klikniesz “Lubię to” mogą być widoczne na Twojej osi czasu w serwisie Facebook. Jeżeli udostępniasz w różnych serwisach społecznościowych treści z wykorzystaniem wtyczek zainstalowanych na naszej stronie, udostępnienie będzie widoczne na Twoim profilu. Szczegóły dotyczące przetwarzania informacji gromadzonych przez wtyczki przez administratorów serwisów społecznościowych , cel i zakres gromadzenia różnych danych, przetwarzanie ich, czy wykorzystywanie przed administratorów, możliwość kontaktu, informacje o Twoich prawach, a także możliwość dokonania zmian w ustawieniach chroniących Twoją prywatność, znajdziesz w politykach prywatności tych usługodawców: Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation Twitter:https://twitter.com/en/privacy Instagram: https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388 Pinterest: https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy Youtube Na naszej stronie internetowej znajdziesz widget YouTube. który pozwoli Ci odtwarzać nagrania dostępne w YouTube bezpośrednio z naszej strony. YouTube jest obsługiwany przez Google LLC. Filmy wideo osadzane są na stronie z trybem ochrony prywatności. Na podstawie informacji udostępnianych przez Youtube: żadne pliki cookies nie są zapisywane na Twoich urządzeniu, a Google nie gromadzi informacji na Twój temat, jeśli nie odtworzysz nagrania. Jeżeli odtwarzasz nagranie, YouTube zapisze na Twoim urządzeniu pliki cookies, a do serwisu wędruje informacja, że odtworzyłeś nagranie z poziomu danej strony internetowej. Dzieje się tak również wtedy, kiedy nie jesteś zalogowany. Jeśli jesteś zalogowany do konta Google, usługodawca ten może przyporządkować odwiedziny na naszej stronie do Twojego konta. Szczegółowy cel oraz zakres zbierania danych i ich dalszego przetwarzania oraz wykorzystywania przez Google, a także możliwość kontaktu oraz Twoje prawa jeśli chodzi o ten zakres, jak również dokonania ustawień, które zapewnią ochronę Twojej prywatności, są opisane w polityce prywatności Google. W przypadku, gdy nie chcesz, aby Google dopasowywał dane zebrane podczas odtwarzania wideo bezpośrednio do Twojego profilu, przed odtworzeniem wideo wyloguj się ze swojego konta. Jest również możliwość uniemożliwienia załadowania na stronie wtyczek. W tym celu musisz zastosować odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki. Informacje, które są zbierane w ramach plików cookies, które są związane z filmami osadzonymi na naszej stronie z serwisu YouTube wykorzystywane są przez Google, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie wtyczki, analizy i optymalizowania w zakresie usług świadczonych przez YouTube. Również w celach personalizacji i reklamy. Odtwarzajac nagrania, które są dostępne w serwisie YouTube, korzystasz z usług, które są świadczone drogą elektroniczną przez Google LLC, który jest samodzielnym, niezależnym od nas podmiotem, który świadczy na Twoją rzecz drogą elektroniczną usługi. Szczegóły: regulamin YouTube: https://www.youtube.com/t/terms , polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy . 17. Czy śledzimy Twoje zachowania, które podejmujesz w ramach naszej strony? Tak, ponieważ korzystamy z narzędzi Google AdWords, Facebook Custom Audiences oraz Google Analytics. Używanie tych narzędzi wiąże się ze zbieraniem informacji na temat Twojej aktywności na naszej stronie. W poprzednich punktach narzędzia te zostały szczegółowo opisane. 18. Czy są do Ciebie kierowane przez nas targetowane reklamy? Tak, korzystając z Facebook Ads czy Google Ads, możemy w ramach tych narzędzi kierować reklamy do określonych grup docelowych, które definiujemy w oparciu o różne kryteria takie jak np. płeć, wiek, praca, zainteresowania. Szczegółowe informacje zostały opisane w punkcie o plikach cookies stron trzecich. 19. W jaki sposób możesz zarządzać swoją prywatnością? Opisując naszą politykę prywatności, odpowiadaliśmy na to pytanie w wielu miejscach. Zebraliśmy te informacje w jednym miejscu. Oto lista możliwości zarządzania Twoją prywatnością przez Ciebie: ustawienia plików cookies w ramach przeglądarki internetowej, z której korzystasz; wtyczki do przeglądarek, które wspomagają zarządzanie plikami cookies; oprogramowanie zarządzające plikami cookies używanie trybu incognito w przeglądarce, z której korzystasz, ustawienia reklamy behawioralnej 20. Co to są logi serwera? Korzystając z naszej strony, naturalnie przesyłasz zapytania do serwera, na którym przechowywana jest nasza strona. Każde takie zapytanie zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują między innymi, datę i czas serwera, Twój adres IP, informacje o przeglądarce internetowej,, oraz systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz. Logi są zapisywane oraz przechowywane na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są łączone z konkretnymi osobami, które korzystają ze strony, ani nie są wykorzystywane w celu Twojej identyfikacji. Logi stanowią jedynie materiał pomocniczy, który służy do administrowania stroną. Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami, które są upoważnione do administrowania serwerem. 21. Podsumowanie Postaraliśmy się w tym dokumencie zebrać wszelkie niezbędne informacje na temat przetwarzania i ochrony Twoich danych osobowych. Jest to tematyka skomplikowana, dlatego w przypadku wątpliwości zachęcamy do kontaktu z nami: biuro@chemical-world.pl.               

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Joannę Materowską ChemicAl World z siedzibą w Sękowa, adres: Sękowa 347,38-307 Sękowa, adres do doręczeń: ul. Feliksa Konecznego 4/12u, 31-216 Kraków, NIP 7382155709, REGON 381283942, danych osobowych moich w celu prowadzenia sklepu Młodego Chemika.

Obowiązek informacyjny w rozumieniu RODO

Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a o tym, że:

1. administratorem danych osobowych jest Joanna Materowska ChemicAl World z siedzibą w Sękowa, adres: Sękowa 347,

38-307 Sękowa, adres do doręczeń: ul. Feliksa Konecznego 4/12u, 31-216 Kraków, NIP 7382155709, REGON 381283942,

2. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody oraz na podstawie umowy w celu jej wykonania,

3. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,4. odbiorcą danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5. podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowego wykonania usługi,

6. dane osobowe będą przechowywane w zakresie niezbędnym dla dochodzenia roszczeń pomiędzy administratorem a Klientem przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy, nie dłużej niż przez 10 lat,

7. dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

8. przysługuje mi prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przyjmuję do wiadomości, że:

 • administratorem moich danych osobowych jest Joanna Materowska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Joanna Materowska ChemicAl World z siedzibą w Sękowej, adres: Sękowa 347, 38-307 Sękowa, adres do doręczeń: ul. Feliksa Konecznego 4/12u, 31-216 Kraków, NIP 7382155709 REGON 381283942,

 • dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody w związku z korespondencją za pośrednictwem złożonego zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

 • odbiorcą danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

 • podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości złożenia zamówienia

 • dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla obsługi korespondencji za pośrednictwem złożonego zamówienia, nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku,

 • dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych,

 • przysługuje mi prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;

 1. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 2. prawo żądania usunięcia danych;
 3. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;
 7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
 8. prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

 

Prawa wymienione w powyżej, za wyjątkiem prawa wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO, można zrealizować m.in. poprzez kontakt na adres e-mail podany na stronie, lub adres siedziby Administratora z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”

Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnionego przez Sklep Młodego Chemika. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422)

W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów, nowych kolekcjach, aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez Sklep. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie

Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newsletter poprzez wysłanie wiadomości o treści: Rezygnuję z Newslettera na adres:sklep@chemical-world.pl lub biuro@chemical-world.pl.